Бібліотека

Комплексні підручники та навчальні посібники

    N. A. Campbell, J. B. Reese. Biology - англомовний підручник, основа для підготовки завдань міжнародної біологічної олімпіади (PDF, 384Мб)

    Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. Биология. Класичний, але трохи застарілий підручник, ті галузі біології, у яких революційних змін не відбувалося, можна вчити. Систематику - не слід. Якість сканування погана.

    Том 1: різноманітність життя, біохімія, цитологія та гістологія, автотрофне живлення (DjVu, 26Mb)

    Том 2: гетеротрофне живлення, енергетичний обмін, екологія, транспортні системи рослинних і тваринних організмів, рослинні гормони, сенсорні системи тварин, етологія (DjVu, 25Mb)

    Том 3: опорно-рухова система, гомеостаз, екскреція, осморегуляція, розмноження, ріст та розвиток, життєві цикли, генетика, еволюція (DjVu, 30Mb)

    Э. Либберт. Основы общей биологии (DjVu, 4.3Мб)

    R. Johnson, McGraw-Hill. Biology - англомовний підручник з біології, гарні ілюстрації (PDF, 54Мб)

    Биологический энциклопедический словарь (DjVu, 31Mb)

 

Біологія клітини

    А. В. Сиволоб. Молекулярна біологія - сучасний підручник з молекулярної біології, автор - професор кафедри загальної та молекулярної генетики Київського національного університету імені Тарасу Шевченка А. В. Сиволоб (PDF, 34Мб)

    Б. Альбертс и др. Молекулярная биология клетки

    Том 1: еволюція клітин, хімічний склад, плазмалема, мітохондрії, хлоропласти (PDF, 26Mb) (html у rar-архіві, 12Mb)

    Том 2: ядро, цитоскелет, поділ клітини, транспортні системи (PDF, 33Mb) (html у rar-архіві, 11Mb)

    Том 3: диференціяація клітин, організація тканин, злоякісне переродження клітин (PDF, 23Mb) (html у rar-архіві, 10Mb)

    Кольман Я., Рём К.-Г. Наглядная биохимия - підручник з біохімії, добре проілюстрований схемами і малюнками (CHM, 16Mb)

    А. Ленинджер. Основы биохимии - класичний підручник з біохімії:

    частина 1: біомолекули, (DjVu, 9Mb)

    частина 2: біоенергетика і метаболізм (DjVu, 8Mb)

    частина 3: деякі аспекти біохімії людини, молекулярні механізми передачі генетичної інформації (DjVu, 7,5Mb)

    Зинченко В. П., Долгачёва Л. П. Внутриклеточная сигнализация - електронний підручник авторів з Пущинського навчального центра (PDF, 2,5Mb)

    Ю. В. Ченцов. Введение в клеточную биологию - 4-те видання класичного у постраданських країнах підручника (DjVu, 11Mb)

 

Закономірності спадковості, мінливості та розвитку життя

    Сиволоб А.В., Рушковський С.Р., Кир’яченко С.С., Афанасьєва К.С. та ін. Генетика - сучасний підручник з генетики авторства викладачів кафедри загальної та молекулярної генетики Київського національного університету імені Тарасу Шевченка (PDF, 23Мб)

    С. Гилберт. Биология развития

    Том 1: вступ, запліднення, дроблення, гаструляція, ранній розвиток хребетних (DjVu, 36Mb)

    Том 2: механізми клітинної диференціації (DjVu, 37Mb)

    Том 3: розвиток клітинних взаємодій: формування просторої організації, визначення статі, еволюційні аспекти (DjVu, 54Mb)

    Серов О. Л. Генетика развития - електронний навчальний посібник, у якому розглянуто генетику розвитку дрозофіли і питання, пов'язані з ранніми етапами розвитку ссавців (PDF, 2Mb)

    Инге-Вечтомов В. Г. Генетика с основами селекции - класичний підручник з генетики (DjVu, 10Mb)

    Жимулев И. Ф. Общая и молекулярная генетика - курс лекцій з генетики (PDF, 20 файлів 11Mb)

    А. В. Яблоков, А. Г. Юсуфов. Эволюционное учение - нове видання одного з основних підручників з еволюції (DjVu, 8Mb)

    А. С. Северцов. Теория эволюции - нове видання одного з основних підручників з еволюції (DjVu, 8,5Mb)

    К. Ю. Еськов. Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней - дуже цікава книга про історичний розвиток життя на Землі і закономірності еволюції (DjVu, 3.2Mb)

 

Анатомія, морфологія, фізіологія людини і тварин

    Э. Хадорн, Р. Веннер. Общая зоология - системний підручник, у якому викладено матеріал стосовно біології тварин - починаючи з клітинного рівня і закінчуючи еволюційними аспектами (DjVu, 7Mb)

    Kardong K. Vertebrates. Comparative anatomy, function, evolution - найбільш сучасний англомовний підручний з зоології хребетних (DjVu, 37Mb)

    В. А. Догель. Зоология беспозвоночных - класичний, хоч і застарілий у деяких аспектах підручник (DjVu, 16Mb)

    Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. Зоология позвоночных:

    частина 1: нижчі хребетні, безщелепові, риби, земноводні (DjVu, 6Mb)

    частина 2: плазуни, птахи, ссавці (DjVu, 4,5Mb)

    К. Шмидт-Ниельсен. Размеры животных: почему они так важны - цікава книга по порівняльній фізіології тварин (DjVu, 2Mb)

    Лютьен-Дреколь Рохен. Анатомический атлас - цікаве видання анатомічного атласу, у якому структури описані відповідно до їх об'єднання у функціональні системи, тобто анатомія з фізіологічним підходом (DjVu, 8Mb)

    Анатомия человека / под ред. акад. РАМН проф Р.М.Сапина - класичний підручник з анатомії людини: перший том - загальні поняття, основи гістології, опорно-руховий апарат, травна, дихальна системи (DjVu, 12Мб), другий том - сечостатева, імунна, ендокринная, серцево-судинна, нервова системи, органи чуття (DjVu, 12Мб)

    Ганонг В. Ф. Фізіологія людини - гарний перекладений підручник, багато матеріалу з клітинної і молекулярної фізіології, написаний досить просто і зрозуміло (DjVu, 69Mb)

    Чайченко Г., Цибенко В., Сокур В. Фізіологія людини і тварин - підручник, написаний викладачами кафедри фізіології і тварин КНУ імені Тараса Шевченка (DjVu, 8Mb)

    Ф. Блум, А. Лейзерсон, Л. Хофстедтер. Мозг, разум, поведение - науково-популярна книга про функціонування мозку людини (html, rar-архів, 3.4Mb)

    Данилова Н. Н. Физиология высшей нервной деятельности - підручник, у якому розібрано питання ВНД та психофізіології людини і тварин (PDF, 3.5Mb)

Д. Мак-Фарленд. Поведение животных - підручник і просто цікава книга, присвячена поведінці тварин (DjVu, 12Mb)

 Кэрол Доннер "Тайны анатомии"

 

Анатомія, морфологія, фізіологія рослин

    В. В. Полевой. Физиология растений - університетський підручник з фізіології рослин (DjVu, 8,5Mb)

 

Імунологія, мікробіологія, вірусологія

    А. Ройт, Дж. Бростофф, Д. Мейл. Иммунология - (DjVu, 16Mb)

    М. В. Гусев, Л. А. Минеева. Микробиология - (DjVu, 9Mb)

 

Екологія

    Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества: Том 1 (DjVu, 63Mb), Том 2 (DjVu, 63 Mb)

 

Інші книги

    Мозок і свідомість - альманах журнала "В мире науки"/Scientific American, присвячений проблемі функціонування головного мозку людини та формуванню феномена свідомості (PDF, 19Mb)

    Б. М. Медников. Аксиомы биологии - корисна і цікава книга для розуміння базових принципів біології (zip-архів 3Mb)